Aktuality
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

ZÁJEM O DŘEVOSTAVBY POSTUPEM ČASU ROSTE

blog image

Zájem o dřevostavby postupem času roste. Abychom byli moderním a aktuálním statickým úřadem, musí být divize dřevěných konstrukcí nedílnou součástí našeho programu. V této části naší společnosti pracují inženýři specializující se na dřevěné konstrukce. Mezi našimi zakázkami najdete přístřešky, altány, rodinné domy, chaty, ale i klasické tesařské střechy, krovy, halové stavby a rekonstrukce.

V průběhu naší praxe se setkáváme s různými materiály a konstrukčními systémy. Jedním z nejoblíbenějších řešení, zejména pro rodinné domy, jsou panely z křížem lepeného dřeva (CLT). Jedná se o desky, které jsou plochými prvky složenými z tenkých lamel nalepených kolmo na sebe. Nejčastěji se navrhují v tloušťkách od 100 mm do 160 mm v závislosti na vzhledu, stupni požární ochrany a konstrukční celistvosti.
Pro návrh a posouzení prvků CLT používáme přídavný modul XLM výpočetního softwaru AxisVM, který využívá vrstevnaté ortotropní 2D konečné prvky pro stanovení vnitřních sil a napětí v každé vrstvě.
Pro rodinný dům Močenok jsme zajistili prováděcí projekt. Konečné tloušťky a typy spojů stěnových, stropních a střešních panelů CLT byly navrženy po několika opakováních. Součástí dokumentace byly také výkresy spojů a seznam spojovacího materiálu.

Druhou nejpočetnější skupinu dřevostaveb tvoří konstrukce ze sloupků a trámů, známé jako systémy two-by-four nebo rámové konstrukce. U těchto typů konstrukcí jsou nosné dřevěné sloupky, horní a dolní vodorovné prvky a distanční prvky vyrobeny ze sušeného dřeva. Pro obvodové stěny používáme průřezy 60/140 mm a 80/140 mm, pro nenosné stěny průřezy 60/100 mm. Aby byla zachována prostorová tuhost domu, je větrání navrženo pomocí velkoplošných OSB desek o minimální tloušťce 15 mm. Proto jsou sloupce umístěny v mřížce o rozměrech 0,625 m. Také pro tyto konstrukce je v softwaru Axis VM vytvořen 3D výpočetní model. Posuzuje a hodnotí se každý prvek zvlášť, ale také celá budova jako celek.

Naše společnost se zabývá také vývojem výrobní dokumentace příhradových vazníků, jejichž podstata spočívá ve vaznících spojených deskami s lisovanými trny. Již jsme řešili výrobní dokumentaci pro různé typy rámových, halových staveb. U těchto typů konstrukcí pracujeme s vysokými lepenými nosníky a můžeme dodat kompletní dílenské výkresy s vyřešenými a nakreslenými spoji.

Po úspěšném vyhodnocení výsledků a posouzení nosných prvků se ve specializovaném programu pro dřevostavby vytvoří 3D model konstrukce. Software SEMA nám umožňuje přesně vymodelovat celou dřevěnou konstrukci s obráběním. Z tohoto modelu konstrukce lze pak model BIM exportovat do různých typů souborů s přidruženými informacemi o prvcích, jako je objem, rozměry řezu, materiál, pohled, spolu s přesnou zprávou o dřevě.

Závěrečná projektová dokumentace, součást statiky dřevostaveb, obsahuje výkresy tvaru, materiálové listy, technickou zprávu se statickým posudkem, v případě realizačního projektu dodáme i výkresy spojů, výkresy výrobní dokumentace. Každý z našich partnerů od nás obdrží 3D model ve formátu IFC, který zajišťuje úzkou spolupráci s architekty, dodavateli a investory během procesu projektování i realizace.

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023