Konstrukce
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

OBCHODNÍ CENTRUM KOMÁRNO

blog image

Nákupní centrum Korzo Komárno bude brzy uvedeno do provozu.

Maximální půdorysné rozměry stavby jsou 148,0 m x 38,0 m. Budova poskytuje prostor pro komerční prostory. Součástí investičního záměru jsou i menší objekty, jako je zařízení rychlého občerstvení a ocelový reklamní pylon.

Základové konstrukce jsou navrženy jako hluboké. Pod nosnými konstrukcemi jsou navrženy piloty o průměru 880 mm a 1180 mm. Piloty mají různou délku v závislosti na zatížení a podloží. Skeletové sloupy se do pilot vkládají přes monolitické hlavy.

Nosná konstrukce haly je navržena jako dvoutraktový železobetonový prefabrikovaný skelet. Základní osový rastr má rozměry 18,00 m x 15,00 m. Základní osová vzdálenost sloupů v krajních osách je 6,00 m, ve štítových stěnách 5,00 m.

Sloupy se dělí na několik typů průřezů v závislosti na zatížení.

Hlavním nosným prvkem střechy jsou předpjaté vazníky průřezu I, na kterých jsou uloženy předpjaté vazníky průřezu T. Trapézový plech T153 je umístěn na nosnících. Nosný systém střechy doplňují obvodové nosníky z prefabrikovaného železobetonu, které jsou rozmístěny po obvodu haly. Obvodové nosníky mají obdélníkový průřez.

Izolovaná část střechy je řešena pomocí příhradových vazníků, ke kterým jsou společně kotveny ocelové vaznice z tenkostěnných profilů. Nosná konstrukce markýz je vyrobena z oceli. Hlavní rámy jsou zavěšeny na prefabrikovaných sloupech. Ocelové příhradové nosníky z tenkostěnných profilů jsou na kloubech ukotveny k rámům. Nosný systém markýz je doplněn ztužujícími prvky.

Během projektu byly zpracovány všechny části nosných konstrukcí od základů, prefabrikovaného skeletu a ocelových konstrukcí. Společnost BVK-PRO, s.r.o. na tomto projektu spolupracovala s autorem projektu Ing. arch. Ladislavem Vikartovským a týmem společnosti FKF design, spol. s r.o.

 

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023