Konstrukce
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

MONTOVANÉ PODHLEDY TYP N+V – PROVÁDĚCÍ PROJEKT_ČÁST 1

blog image

V dnešní době hraje rychlost výstavby velkou roli při výběru materiálu a technologie. Nyní se budeme zabývat prefabrikovanými stropy. Prefabrikované stropy lze rozdělit do skupin podle několika faktorů. V tomto článku se pokusím přiblížit téma montovaných stropů typu stropní trám + vložka. Tento typ prefabrikovaných stropů lze rozdělit podle materiálu (zejména materiálu vložky): stropní vložky mohou být betonové (např. Leier), pórobetonové (např. Xella), keramické (např. Wienerberger) nebo z jiných kompozitních materiálů.

Realizační projekt stropní konstrukce se provádí po měření (kontrola rozměrů nosné konstrukce budovy), aby se co nejvíce eliminovaly chyby. Po obdržení prováděcího projektu stropní konstrukce a před objednáním prvků stropní konstrukce je nutné zkontrolovat vnitřní rozměry dle PD, vnější rozměry dle PD a únosnost konstrukcí, na které jsou stropní prvky umístěny (stěny, věnce, nadpraží, trámy, nosníky apod.). Realizační projekt se skládá ze čtyř výkresů. Na prvním výkresu je znázorněn tvar s vyznačením nosných prvků (věnce, vaznice), kde jsou rovněž vyznačeny otvory, průchody stropní konstrukcí a sloupy krovu.

Dalším výkresem je skladba stropní konstrukce, kde jsou zakresleny stropní nosníky a vložky, nejdůležitější detaily a seznam stropních prvků. Na tomto výkrese najdete vlastní zatížení stropu a zatížení, na které byla stropní konstrukce dimenzována.

Optimální je zvolit materiál svislých a vodorovných nosných prvků již ve fázi návrhu. Výběr materiálu závisí na řadě faktorů, jako jsou konstrukční požadavky, tepelně-technické požadavky a další. Doporučuje se používat co nejvíce sortimentu od jednoho výrobce pro jednu budovu. Každý výrobce má optimální systémové řešení pro celou budovu (rodinné domy).

Vodorovná nosná konstrukce by měla být navržena již ve fázi návrhu – v několika případech je rozhodnuto o prefabrikovaném stropu během výstavby, kdy není možné nosný systém přizpůsobit. Návrh stropní konstrukce provede dodavatel stropu. Stropní konstrukce je navržena statikem. Při návrhu stropu se zohledňuje únosnost nosných prvků, na kterých je strop umístěn, zatížení od nosných (nosné stěny, příhradové sloupy) a nenosných (nenosné dělící příčky) prvků, které jsou umístěny na stropě. Prefabrikovaná podlahová konstrukce N+V se skládá z podlahových nosníků a vložek, ztužujícího věnce, dodatečné výztuže a v případě potřeby železobetonové nosné konstrukce. Součástí projektu pro stavební povolení by měl být návrh stropní konstrukce – schéma rozmístění nosných prvků stropní konstrukce.

Na dalším výkresu jsou schémata ztužujících věnců, tvar přídavné výztuže, výkres prutové a síťové výztuže.

Posledním výkresem je schéma uspořádání stropní nosné konstrukce, jsou zde zakresleny svislé sloupky a vodorovné nosníky.

Ve spolupráci se společností XELLA jsme natočili instruktážní video: „V tomto videu se dozvíte, jak přesně pracovat s projekty realizace montovaných stropů.

Odkaz na video: https: //www.youtube.com/watch?v=CWnm-sw-7xY

Gergely Mészáros, vedoucí divize prefabrikovaných stropních konstrukcí

BVK-PRO, s.r.o.

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023