Konstrukce
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

RYCHLEJŠÍ VÝSTAVBA: JAK NAVRHOVAT A REALIZOVAT MONTOVANÉ STROPY_ČÁST 2

blog image

Tento článek navazuje na článek Rychlejší výstavba: Jak navrhnout a realizovat montované stropy – 1. Zčásti. Doporučuji začít prvním článkem.

Na co si dát pozor při návrhu svislého nosného systému pod prefabrikovanou stropní konstrukcí N+V?

Stropní nosníky musí být uloženy na dvou protilehlých nosných prvcích (stěny, trámy, nosníky atd.). Po výběru dodavatele stropní konstrukce je třeba při návrhu zohlednit sortiment nosníků, osovou vzdálenost stropních nosníků a minimální délku instalace. Díky optimálně navrženému nosnému systému se zamezí zbytečnému řezání/zkracování vložek a minimalizují se kolize stropních nosníků. Minimální délka podlahového nosníku určuje také minimální tloušťku nosného prvku pod nosníkem. Minimální umístění stropního nosníku je uvedeno u každého výrobce v technickém listu výrobku. Světlá vzdálenost mezi svislými nosnými prvky musí být přizpůsobena délkovému modulu stropního nosníku, pokud to stavební dispozice umožňuje.

Příklad Xella: Šířka domu je 10 000 mm, obvodové stěny mají tloušťku 300 mm, je navržena jedna vnitřní stěna o tloušťce 300 mm. Potřebuji jedno pole o rozměrech asi 3000 mm, druhé pole o rozměrech asi 6000 mm. Navrhuji jedno pole 3100 mm a druhé 6000 mm, budu potřebovat nosníky o délce 3400 mm 6400 mm. Pokud bych měl navrhnout jedno pole 3150 mm a druhé 5950 mm, potřeboval bych nosníky o délce 3600 mm a 6400 mm. Kvůli pěti centimetrům bych potřeboval delší trámy v prvním boxu. S takovou malou změnou můžeme návrh optimalizovat.

Nosné příčky, které jsou umístěny na stropě, jsou podepřeny výztuží stropní konstrukce. Pod nenosnou příčkou, která je rovnoběžná se směrem stropních nosníků, se výztuž provede zdvojením stropních nosníků nebo přidáním další výztuže. Pod nenosnou příčkou, která je kolmá na směr podlahových nosníků, je výztuž provedena vytvořením ztužujícího žebra z nízkých vložek s přídavnou výztuží. Vzdálenost mezi nenosnými příčkami horního podlaží, pokud to dispozice budovy dovoluje, musí být přizpůsobena osové vzdálenosti stropních nosníků.

Rozpětí menší, než je světlá vzdálenost podlahových nosníků, se vytvoří jednoduše vynecháním podlahové vložky a doplněním konstrukční výztuže podle potřeby. Při širších přesunech je již třeba navrhnout náhradu. Delší strana přechodu je s výhodou rovnoběžná se směrem stropních trámů, tj. kratší výměna. Další převody lze provádět pouze prostřednictvím vložek. Stropní nosníky nesmí být nijak zeslabeny.

Při návrhu stropu je třeba zohlednit také tvar schodišťového otvoru a vždy dbát na to, abychom mohli stropní nosníky umístit do těchto míst. Nejvíce problémů se vyskytuje u otvorů ve tvaru L/U nebo v případech, kdy je směr schodiště kolmý na směr nosníků a není možné navrhnout nosnou stěnu před schodištěm. V takových případech by se mělo navrhnout zesílení/výměna pomocí podlahových nosníků, železobetonu nebo ocelových nosníků, pokud je to možné.

Sloupy krovu by měly být co nejvíce vzdáleny od sebe, aby nedošlo k přetížení stropní konstrukce a aby byly umístěny přímo na stěnách spodního podlaží. V několika případech jsou však příhradové sloupy umístěny přímo na stropě, pod těmito sloupy je nutné navrhnout zesílení stropní konstrukce. V takových případech je třeba navrhnout výztuž pomocí podlahových nosníků, železobetonu nebo ocelových příhradových nosníků.

Gergely Mészáros, vedoucí divize prefabrikovaných stropních konstrukcí

BVK-PRO, s.r.o.

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023