Konstrukce
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

REKONSTRUKCE AQUAPARKU GALANDIA

blog image

V roce 2018 se začala řešit výměna vadně navržené a nebezpečné ocelové střešní konstrukce za nový dřevěný systém kombinovaný s ocelovými prvky. Výpočet a dílenskou dokumentaci zajišťovala naše společnost BVK-PRO, s.r.o., hlavním statikem projektu byl Ing. František Lužica.

Práce na projektu aquaparku Galandia byly zahájeny v září 2018 vytvořením komplexního osového modelu ve výpočetním softwaru AxisVM. Ačkoli tento výpočet nebyl ještě definitivní, byl dostatečný pro dimenzování nosných prvků a spojů.

Všechny dřevěné prvky Galandie jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva GL28h, ocelové části konstrukce z S235, S355.

Vzhledem k tomu, že celá konstrukce je zastřešena panely CLT, byl původní plán provést výpočet a analýzu s panely z křížem lepeného dřeva. Zpočátku se uvažovalo o pokládání desek v různých směrech, až se nakonec ukázalo, že interakce žeber s CLT nelze dosáhnout v takové míře, aby to fungovalo ve skutečnosti. Z tohoto důvodu jsme pokračovali v práci bez panelů CLT.

Jedním z důvodů, proč byl jako hlavní výpočetní program pro analýzu a posouzení stavby aquaparku Galandia zvolen program AxisVM, byla možnost vytváření atypických složených průřezů. Například. Rohová krokev se skládá ze tří nosníků složených do tvaru Y, které se chovají jako jeden tuhý prvek.

Tento projekt lze rozdělit do tří fází, které byly dodrženy i během výstavby. První stupeň se skládá z obvodových stěn, vnitřních stěn a nájezdových ploch lichoběžníkového tvaru, vnitřního sloupu a vzpěr. Druhá etapa zahrnuje plochou střechu s dřevěnými trámy a vazníky. Nakonec byla jako třetí etapa realizována horní věž a zastřešení z panelů CLT.

Nejvíce namáhanými prvky byly vzpěry a nárožní krokve a 25 m dlouhá stěna, která byla podepřena pouze ve dvou bodech. Tento prvek má průřez 320×1800 mm a je slepen ze dvou profilů o šířce 160 mm. Dalším zajímavým prvkem tohoto projektu byla samotná plocha krovu, v níž byly krokve vyrobeny tak, aby do sebe zapadaly.

Po dlouhé přestávce, která následovala po dodání projektu proveditelnosti, jsme byli díky programu SEMA osloveni, abychom v roce 2021 vytvořili dokumentaci k dílně Galandia.

Software SEMA je specializovaný program pro dřevostavby, tesařské krovy, ale i pro další různé dřevěné konstrukce bez ohledu na jejich složitost nebo tvar. SEMA pracuje ve formě BIM, což znamená, že soubor vytvořený exportem ze softwaru lze transformovat do jiného programu spolu s různými vlastnostmi, parametry. Kromě modelování byly v programu SEME vytvořeny dílenské výkresy spojů a samotných dřevěných prvků, a dokonce bylo možné vytvořit výkaz pro epoxidové lepidlo, které bylo použito na mnoha spojích. Většina spojů byla navržena pomocí ocelových plechů s perforovaným povrchem, mezera v drážkách byla vyplněna lepidlem.

Momentové spáry povrchu valu jsou pro tuto stavbu jedinečné. Tato místa byla nejproblematičtější i z hlediska modelování. Klasické závitové tyče 2x M16, 1x M24 s podložkami a maticí se vkládají do předem připravené drážky a lepí se lepidlem. Zátěžovou zkoušku uvedeného spoje provedla katedra kovových a dřevěných konstrukcí STU.

Ve třetí fázi stavby zbývalo postavit pouze horní věž v podobě iglú, kterou tvoří krokve a sloupy po obvodu. Stejně jako v ostatních částech byl i zde kladen velký důraz na precizní zpracování dřeva.

Myslím, že díky moderním technologiím a dlouholetým zkušenostem jsme na Slovensku svědky špičkové prefabrikace unikátní stavby ze dřeva.

Ing. Lea Bodon, statik/projektant dřevostaveb

BVK-PRO, s.r.o.

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023