Konstrukce
Autor: BVK-PRO
Dátum pridania: 01.12.2023

NESTLÉ PURINA – ROZŠÍŘENÍ ZÁVODU NA VÝROBU KRMIV

blog image

Společnost BVK-PRO, s.r.o. v současné době dokončuje výrobní dokumentaci pro rozšíření závodu na výrobu krmiv. Budova se nachází v areálu společnosti Nestlé nedaleko obce Bük v Maďarsku.

Přístavba je rozdělena na etapy T4 a T5 o celkové ploše 38 500m2. Fáze T4 se skládá z 10 rozšiřujících jednotek, k nimž budou ve fázi T5 přidány další 3 rozšiřující jednotky.

Rozšířený areál se bude skládat z výroby, skladů, chladírny, výškového skladu, balírny, odpadového hospodářství a administrativní části.

Sloupy jsou umístěny v základovém rastru o délce 6 m a jsou ukotveny k základovým patkám pomocí šroubových spojů.

Nosnou konstrukci střechy ve výrobním a balicím prostoru tvoří ocelové příhradové vazníky o rozpětí 42 m, které jsou uloženy na prefabrikovaných sloupech.

Nosná konstrukce střechy skladů a ostatních budov je z prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Největší rozpětí předpjatého příhradového vazníku je 33 m u budovy s vysokým rizalitem.

Stropy s rozpětím 12 m jsou navrženy z dutinových předpjatých panelů umístěných na průvlacích, stropy s rozpětím 6 m jsou navrženy jako filigránové.

Jednotlivé dilatační celky jsou rozděleny prefabrikovanými požárními stěnami, které tvoří chodby. Těmito prostory jsou vedeny ocelové trubkové mosty zavěšené na střešní konstrukci.

Ing. Ľuboš Kelčík

generální ředitel společnosti

Zdielať článok:
FB IN

Aktuality z našeho světa

Buďte vždy informováni o nejnovějších trendech a tipech v oblasti statiky a ve stavebním průmyslu.
Všechny články

Odebírejte
náš newsletter

A zůstaňte informováni ohledně novinek z našeho světa
Vytvorené digitálnou agentúrou Wink & Nod
www.bvk-pro.com © 2023